Spisak prozora po aplikacijama

Calculus
Administrator baze - Spisak prozora.

Osnovna informacija potrebna programu Administrator baze je spisak prozora koji postoje u svakom pojedinom korisničkom programu Calculusa 12. (vidi sliku) (vidi sliku) Administrator baze - Spisak prozora. Isti prozor može da se ponavlja u više programa, ali mora biti prijavljen onoliko puta u koliko se programa pojavljuje.

Korisno je znati

Prava pristupa se dodeljuju za svaku pojedinu kombinaciju programa i prozora.

Lice zaduženo za administraciju u spisku "IZMENE U VERZIJAMA PROGRAMA" za svaku novu varijantu programa Calculus 12 može proveriti da li je u novu varijantu dodat novi prozor ili kontrola. Spisak svih izmena u dosadašnjim verzijama programa možete pregledati klikom na link: Izmene i dorade programa. Posle toga treba da uđe u prozor "Administracija na nivou prozora" i dodeli prava pristupa ovim novim prozorima.

Pojedini korisnici Calculusa 12 mogu od proizvođača softvera dobiti dve datoteke koje sadrže nove prozore (ADMINWIN.TXT) i nove kontrole (ADMINCON.TXT) (vidi sliku) (vidi sliku) Specijalni prozori i kontrole.. Kada uđete u prozor "Spisak prozora", kliknite na dugme Otvori datoteku radnog menija koje će otvoriti prozor za izbor datoteke. Selektujte datoteku ADMINWIN.TXT i pritisnite dugme "Open". Ovo će startovati proceduru koja učitava nove prozore, koji su ugrađeni u programe sa novom varijantom. Novi prozori će biti na vrhu liste.

Upozorenje

Iako je omogućen unos i izmena spiska prozora, tu mogućnost koristite samo u izuzetnim slučajevima. Predviđena je za one korisnike koji poznaju projekat Calculus 12. U normalnom radu ovaj spisak je već popunjen i vi eventualno možete izmeniti opise pojedinih prozora da biste ih lakše raspoznavali.

Upozorenje

Pre bilo kakve intervencije nad prozorima OBAVEZNO arhivirajte datoteku baze "Admin.db".