Administracija na nivou prozora

Administracija na nivou prozora je najzahtevniji posao u programu "Administrator baze", jer se tu dodeljuju prava pristupa svakom pojedinom korisniku ili grupi. Za svaki program Calculusa 12 dodeljuju se prava pristupa za svaki pojedini prozor (vidi sliku) (vidi sliku) Administracija na nivou prozora..

Da biste dodelili korisniku određena prava za prozor, morate najpre iz padajuće liste "Korisnik:" (vidi sliku) (vidi sliku) Izbor aplikacije. izabrati korisnika ili grupu korisnika. Zatim izaberite aplikaciju (program) za koji želite da dodeljujete prava po prozorima (vidi sliku) (vidi sliku) Izbor korisnika ili grupe..

Kada se ta dva podatka izaberu, program će automatski izlistati sve prozore koji pripadaju izabranoj aplikaciji i trenutno postavljena prava za svaki njen prozor (vidi sliku) (vidi sliku) Administracija na nivou prozora.. Jednostavnim izborom u koloni "Status" možete menjati prava pristupa za svaki prozor pojedinačno (vidi sliku) (vidi sliku) Izbor statusa prozora - pojedinačno..

Savet

Istu operaciju treba ponoviti za sve kombinacije grupa/korisnika i aplikacija, odnosno za svaki prozor jedne aplikacije morate dodeliti prava svakoj grupi korisnika ili pojedinom korisniku.

Dodelite status svim selektovanim prozorima - koristite da ne biste za svaki prozor pojedinačno morali dodeljivati prava. Za više prozora dodelite isti status selektovanjem željenih prozora a zatim izborom odgovarajućeg statusa u ovom polju promenite odjednom status svim selektovanim prozorima (vidi sliku) (vidi sliku) Izmena statusa višestrukim selektovanjem prozora..

Korisno je znati

Posle instalacije nove varijante Calculusa 12 proverite ima li novih prozora kojim će te ovde morati da dodelite prava pristupa. Najlakše je da u ovom pregledu odmah sortirate prozore po statusu, pri čemu će svi novi prozori imati status "Nedefinisan" (vidi sliku) (vidi sliku) Novi prozori..