Statistika korisnika po prozorima

Calculus
Statistika korisnika po prozorima.

U datom primeru (vidi sliku) (vidi sliku) Statistika zaštite za korisnika JASNAM (Jasna Matijević). prikazana je statistika zaštite za korinika Jasnu Matijević, referenta u komercijali za sve Calculus 12 aplikacije. Izveštaj pored podataka o korisniku i nazivu aplikacije sadrži po kolonama podatke o nazivu i opisu prozora, dodeljenom statusu za prozor i naziv korisnika/grupe sa stepenom prioriteta (0-najviši prioritet, 1-niži itd.).

Napomena

Kompletan izveštaj "Statistika korisnika po prozorima" može biti na par desetina do više stotina A4 strana papira. Kako biste uštedeli papir generišite izveštaj u PDF formatu.