Statistika prozora po korisnicima

Calculus
Statistika prozora po korisnicima.

U ovom izveštaju, za određenu aplikaciju i prozor, koje birate u poljima filtera, dobija se pregled prava pristupa po svakom pojedinom korisniku i grupi korisnika.

U datom primeru (vidi sliku) (vidi sliku) Statistika zaštite za prozor w_agent (Agenti prodaje). prikazana je statistika zaštite za prozor w_agent (Agenti prodaje) i spisak svih korisnika/grupa sa statusom pristupa ovom prozoru. Ovaj izveštaj koristite kod provere statusa pristupa novom prozoru ukoliko se pojavi u novoj varijanti Calculusa 12.

Savet

Pojedini korisnici unutar vaše kompanije moraju imati strogo kontrolisan pristup podacima. U tu svrhu statistiku prozora po korisnicima možete odložiti u dosije svakog zaposlenog koji ima pristup poverljivim podacima.