Spisak kontrola po aplikacijama

Calculus
Spisak kontrola po aplikacijama.

Pored spiska prozora, spisak kontrola je informacija potrebna programu Administrator baze. Kontrole su definisane za svaki pojedinačni korisnički Calculusa 12 program. (vidi sliku) (vidi sliku) Administrator baze - Spisak kontrola. U redovnom radu ovaj spisak je već popunjen i vi eventualno možete izmeniti opise pojedinih kontrola da biste ih lakše raspoznavali.

Korisno je znati

Dodeljivanje prava pristupa novim kontrolama obavljate u prozoru "Administracija na nivou kontrola".

Upozorenje

Iako je omogućeno brisanje prozora i redova sa kontrolama, tu mogućnost koristite samo u izuzetnim slučajevima. Predviđena je za one korisnike koji poznaju projekat Calculus 12. U normalnom radu ovaj spisak je već popunjen i vi eventualno možete izmeniti opise pojedinih kontrola da biste ih lakše raspoznavali.

Lice zaduženo za administraciju u spisku "IZMENE U VERZIJAMA PROGRAMA" za svaku novu varijantu programa Calculus 12 može proveriti da li je u novu varijantu dodata nova kontrola. Spisak svih izmena u dosadašnjim verzijama programa možete pregledati klikom na link: Izmene i dorade programa. Posle toga potrebno je da uđe u prozor "Administracija na nivou kontrola" i dodeli prava pristupa ovim novim kontrolama.

Pojedini korisnici Calculusa 12 mogu od proizvođača softvera dobiti datoteku koja sadrži nove kontrole (ADMINCON.TXT) (vidi sliku) (vidi sliku) Specijalne kontrole.. Kada uđete u prozor "Spisak kontrola", kliknite na dugme Otvori datoteku radnog menija koje će otvoriti prozor za izbor datoteke. Selektujte datoteku ADMINCON.TXT i pritisnite dugme "Open". Ovo će startovati proceduru koja učitava nove kontrole, koji su ugrađene u novu varijantu Calcuusa 12. Nove kontrole će biti na vrhu liste.

Upozorenje

Pre bilo kakve intervencije nad kontrolama OBAVEZNO arhivirajte datoteku baze "Admin.db".