OS parametari - obaveštenja i izmene

Minimalnu konfiguracija kod starijih operativnih sistema za instalaciju Calculus-a 12

Operativni sistemi stariji od navedenih nisu podržani.

Instalacija Calculus-a 12 zahteva od 1,5 GB do 2,5 GB slobodnog prostora na disku, zavisno od operativnog sistema i da li je Microsoft NET Framework već instaliran ili nije Podatak o potrebnom prostoru na disku u prozoru instalacionog paketa nije pouzdan, jer instalaconi paket ne može odrediti potreban prostor za instalaciju Microsoft .NET Framework-a.

Napomena

Uz instalaciju Calculus-a 12 kompletno se instalira i Sybase SQL Anywhere 12, PowerBuilder Runtime i, samo ako nisu instalirani, Micorosft .NET Framework 2.0 SP2 i Microsoft .NET Framework 4.0.

Sistem foldera i datoteka Calculus-a 12

Calculus 12 se instalira u sistemske foldere Windows-a: Program Files, Application Data i Documents. U svakom od sistemskih foldera kreira se osnovna putanja Calculus\Calculus12 (u značenju - proizvodjac_softvera\programski_paket).

Budući da se sistemski folderi Windows-a razlikuju kod različitih verzija operativnog sistema (XP, Vista, Windows 7, Windows 10) i kod 32-bitnog i 64-bitnog Windows-a, ovde ćemo navesti putanje za karakteristične verzije:

Windows XP 32-bit (isto za Windows Server 2003):

Windows 7 32-bit (isto za Windows Vista, Windows Server 2008, ...):

Windows 7 64-bit (isto za Windows Vista, Windows Server 2008, ...):

PROGRAMFILES – Sadrži samo izvršne datoteke programa (EXE, DLL, PBD) i nekoliko osnovnih sistemskih datoteka programa. Sve izvršne i sistemske datoteke se nalaze u istom folderu (više ne postoje posebni podfolderi sa EXE fajlom svake aplikacije). Ni korisnici ni programi, u principu, nemaju pravo pisanja u ovaj folder Praktično, pristup ovom folderu treba da ima samo instalacioni program. Ranije smo podfolder Prog koristili za čuvanje, snimanje i učitavanje raznih radnih datoteka, što od sada više neće biti moguće

PUBLICAPPDATA – Sadrži razne sistemske datoteke programa (INI, TXT, XLS, RTF, BMP itd), kao i instalacione baze podataka i biblioteke štampi za svaku zakonsku regulativu. Ovo su datoteke koje se koriste isključivo kroz program i korisnici ne treba da im pristupaju direktno. Folder PUBLICAPPDATA je u Windows-u sakriven (Hidden), tako da je podrazumevano da ga korisnici ne vide u Explorer-u.

PUBLICDOCUMENTS – Sadrži radne datoteke programa kojima mogu pristupati i korisnici (baze podataka, INI datoteke, datoteke posebnih izveštaja, biblioteke štampi za firme i slike koje idu uz štampe, ...). Nad ovim folderom svaki korisnik ima puno pravo pristupa.

SYBASE SQL ANYWHERE 12

Instalacija i licenciranje

Instalacija Calculus-a 12 instalira sve osnovne komponente Sybase SQL Anywhere-a 12 0 1, uključujući i serverske komponente i alate (ISQL i SQL Anywhere Console). Instalacija automatski detektuje da li je operativni sistem 32-bitni ili 64-bitni i instalira odgovarajuću verziju SQL Anywhere-a (ne postoje odvojene instalacije za 32-bitni i 64-bitni OS).

Sybase SQL Anywhere koji se isporučuje uz Calculus 12 je OEM verzija, koja predstavlja sastavni deo paketa Calculus 12 i ne može se koristiti u druge svrhe Prilikom konekcije na bazu podataka iz programa paketa Calculus 12 automatski se izvršava autentifikacija preko posebnog ključa, koja omogućava pun pristup bazi ko se na ovu bazu prijavite preko nekog drugog programa (npr. Microsoft Excel-a i sl), baza će omogućiti samo čitanje (read-only pristup). Pristup bazi preko njenih sopstvenih alata (ISQL, Sybase Central i sl) je automatski autentifikovan.

SPECIFIČNOSTI U 64-BITNOM WINDOWS-U

Kako SQL Anywhere-u mogu istovremeno pristupati i 64-bitne i 32-bitne aplikacije, na 64-bitnom Windows-u instaliraju se paralelno i 64-bitne i 32-bitne komponente SQL Anywhere-a. 32-bitne komponente se instaliraju u dva podfoldera u C:\Program Files\SQL Anywhere 12: Bin64 i Bin32.

PowerBuilder generiše samo 32-bitne aplikacije, pa je i Calculus 12 32-bitna aplikacija. 32-bitni programi koriste 32-bitne ODBC drajvere, bez obzira na tip instalacije same baze i njezinih EXE fajlova. SQL Anywhere na 64-bitnom Windows-u će se izvršavati kao 64-bitna aplikacija (DBENG12.EXE, DBSRV12.EXE, DBISQL EXE, itd), imaće instaliran 64-bitni i 32-bitni ODBC drajver, a naše aplikacije će mu pristupati preko 32-bitnog ODBC drajvera.

DSN-ovi se u Registry-ju čuvaju na različitim mestima, zavisno od toga jesu li 64-bitni ili 32-bitni, odnosno da li koriste 64-bitni ili 32-bitni drajver:

Koriste se DVA RAZLIČITA ODBC ADMINISTRATORA:

ODBC administrator u Start meniju Windows-a je 64-bitni, a 32-bitni treba eksplicitno startovati ili napraviti posebnu prečicu za njega. 64-bitni administrator ne može se koristiti za 32-bitne DSN-ove i obrnuto!!! Pošto su naši DSN-ovi 32-bitni (uvek koriste 32-bitni drajver), koristi se 32-bitni administrator.

Instalacija Calculus-a 12 u Start meniju Windows-a u folderu “Calculus 12\Tools” kreira prečicu za odgovarajući 32-bitni ODBC administrator.

Upozorenje

Ako se ne pridržavamo ovih pravila, bilo sa administratorom, bilo iz programa, Windows javlja sledeću grešku The specified DSN contains an architecture mismatch between the Driver and Application.

Trik

Da saznate i snimite u tekstualni fajl tekuće sistemske parametre vašeg Windows-a i instalacije Calculus-a 12, u glavnom meniju bilo kog pokrenutog programa Calculus-a 12, kliknite na stavku glavnog menija "Uputstvo" i iz padajućeg menija izaberite stavku "O programu...". U okviru prozora "O programu..." kliknite na dugme "Detaljne sistemske informacije" (vidi sliku) (vidi sliku) Sistemski parametri