Nove varijante programa

VAŽNO UPOZORENJE !!!

PRE PREDUZIMANJA BILO KAKVE AKCIJE OKO PROMENE VARIJANTE PROGRAMA I/ILI BAZE OBAVEZNO ARHIVIRAJTE SVE BAZE !!!

Ovo je neophodna mera bezbednosti, jer operacija promene varijante programa i baze/a može se iz nekog kog razloga završiti neuspešno. Upgrade koji nije normalno dovršen dovodi bazu u neregularno a samim tim i u neupotrebljivo stanje. Iz tog stanja bazu nije moguće vratiti u prethodno stanje, kao ni nastaviti upgrade od tačke prekida. To znači da je jedini način vratiti bazu iz arhive u onom stanju u kakvom je bila pre toga.

ERP Calculus 12 se permanentno razvija i dopunjava, kako zbog novih sugestija i zahteva korisnika, tako zbog naših razvojnih planova i izmenjenih zakonskih regulativa. Nadogradnja se odvija u dva koraka: nadogradnja programa i nadogradnja baze podataka.

U glavnom meniju svih programa paketa "Calculus 12" odaberite stavku menija "Opcije > Preuzimanja..." ( vidi sliku ) (vidi sliku) ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Preuzimanja..." .

Ukoliko želite da vas program u momentu kada je vaš računar povezan na Internet izvrši proveru na dostupnost novih verzija potvrdite ček polje "Automatska provera novih verzija:". Zatim odredite vremenski interval u kome će program automatski proveravati dostupnost novih verzija izborom jedne od opcija iz padajućeg menija "Proveravaj na svakih:". Optimalni period je na svakih mesec dana. Zatim pritisnite taster "Snimi opcije" (vidi sliku) (vidi sliku) Dijalog prozor za definisanje parametara preuzimanja komponenti Calculusa 12..

Calculus 12
Prozor "Definisanje parametara za preuzimanje komponenti Calculusa 12."

U prozoru "Preuzimanje sa Web lokacije" možete proveriti dostupnost nove verzije klikom na taster "Provera dostupnosti nove verzije". Klikom na taster "Preuzimanje nove verzije" pokrećete proceduru preuzimnja verzije za nadogradnju i dodatke. Možete samo preuzeti pa ih kasnije instalirati ili izvršiti istovremeno preuzimanje a zatim i instalaciju nadogradnje i dodataka.

Calculus 12
Prozor "Calculusa 12 preuzimanje."

Sa Weba možete preuzeti sve komponente neophodne za instalaciju Calculus 12 paketa uključujući sistemske komponente, instalacioni fajl, nadogradnju, dodatke, specijalne štampe i operacije rađene po zahtevu korisnika Calculusa 12, arhive za nadogradnju baze i kompletno uputstvo (vidi sliku) (vidi sliku) Izbor komponenti Calculusa 12 za preuzimanje..

Postoji dva instalaciona paketa (instalacije koje se mogu preuzeti sa web sajta www.calculus.rs):

Calculus pravilo

Paketi za nadogradnje i dodatke uvek zahtevaju administratorska prava, jer moraju imati pristup sistemskim folderima Windows-a.

Nadogradnja programa

Nadogradnja baze podataka

Programom "Upgrade baze" baza se dovodi na odgovarajuću varijantu. Termin "Upgrade" se najčešće prevodi kao nadogradnja, poboljšanje, podizanje na viši nivo. Ovaj termin je toliko uobičajena u računarskoj terminologiji da ćemo je i mi koristiti, pa je i ovaj program, koji obavlja ovu operaciju, nazvan: Upgrade baze.

Kada Calculus razvojni tim zaokruži određeni komplet izmena, svi Calculus 12 programi i baza dobijaju oznaku nove varijante, u obliku četvorocifrenog broja na kraju oznake verzije - 12.1.0.XXXX. Varijanta baze ponekad može biti različita u odnosu na varijantu programa, a da je još uvek u skladu sa varijantom programa. Programi sami kontrolišu usklađenost svoje varijante sa varijantom baze i neće vam dozvoliti prijavljivanje u bazu koja ne odgovara varijanti programa, da ne bi došlo do neispravnosti u radu.

Program će vas uvek obavestiti o tekućoj varijanti baze i programa i varijanti koju treba instalirati da biste nastavili sa radom.

Vašu tekuću varijantu programa i baze možete pogledati iz bilo kojeg korisničkog programa, kroz opciju glavnog menija "Uputstvo -> O programu". Tu je prikazana i tekuća poslovna godina za bazu sa kojom radite.

Važno

Spisak svih izmena u dosadašnjim verzijama programa možete pregledati klikom na link: Izmene i dorade programa.

Savet

Ukoliko vam naši serviseri isporučuju nove varijante programa, ovo je sve što treba da znate o sistemu izmene varijanti. U suprotnom obratite se za pomoć administratoru baze podataka u Vašem preduzeću.

Automatska provera, preuzimanje i instalacija novih verzija Calculus 12 softvera Vrh

Prilikom ulaska u bilo koji od programa, omogućena je automatska provera dostupnosti nove verzije na sajtu proizvođača Calculus d.o.o. Ako se pojavila nova verzija ili dodaci za tekuću verziju, korisnik dobija obaveštenje u donjem desnom uglu ekrana (vidi sliku) (vidi sliku). Ovde možete izabrati da li ćete odmah preuzeti, a ako želite i instalirati novu verziju. Postoji i link Pogledaj novosti u novoj verziji, koji vodi na stranicu sa objašnjenjima novosti u pojedinim verzijama Calculus 12 softvera.

Ova automatska provera (podrazumevano se izvršava na svakih sedam dana) može se dodatno podesiti ili isključiti, a nove verzije i ostale instalacije sa sajta preuzeti direktno iz programa u novom prozoru Opcije --> Preuzimanja ... Ovde se može podesiti interval za proveru novih verzija (1 dan, 7 dana, 15 dana itd) i da li se proveravaju i preuzimaju i dodaci. Dugmetom (Provera dostupnosti nove verzije) može se eksplicitno pozvati provera na sajtu. Dugmetom (Preuzimanje nove verzije) pokreće se preuzimanje (download) nadogradnje (i dodataka, ako je tako podešeno).

Korisno je znati

Kad kažemo da su programi dobili novu varijantu, mislimo na ceo paket. Svi programi paketa istovremeno nose istu oznaku varijante, kao i baza koja dolazi uz njih.
Budući da se u novim varijantama pojavljuju i novi prozori u programima, administrator baze podataka će ih prijaviti u "Admin" bazu i odrediti prava pristupa.

Upgrade više baza podatakaVrh

Program Upgrade baze morate više puta startovati za više baza podataka. Kada je broj instaliranih baza velik, ovo može biti zahtevan posao. U programu za Održavanje baze podataka", selektujte baze za koje želite da uradite nadogradnju (upgrade) kako biste jednim potezom odradili kompletan posao (vidi sliku) (vidi sliku)Pusti upgrade..

Učitavam sliku
Pusti upgrade.

Postupak automatskog upgrade više baza podataka opisan je u delu uputstva: Pusti upgrade za više baza.

Neusklađenost tekuće varijante programa i varijante bazeVrh

Moguće su sledeće situacije: